Pla de curs 2019-2021

Pancarta (1)

 

El treball el vam començar el passat curs 2018-2019 i va finalitzar amb el XVI Consell Nacional, concretament amb l’orientació: “LA MILITÀNCIA BEN FONAMENTADA EN L’ESTIL DE VIDA DE JESÚS”.

Aquesta orientació sorgeix de constatar el següent:

1. Que s’ha produit un salt generacional on molts dels fonaments de què és ser militant no s’han arribat a transmetre o copsar del tot o amb la plenitud necessària.

2. Que degut a la manca de fonaments que tenim els i les militants, costa fer-nos nostre el projecte i tenir consciència de ser part d’un moviment d’església, de jovesm i de caire obrer.

3. Que tenint això en compte, veiem necessari que es treballin les opcions del moviment i, sobre tot, la fe com a eix vertebrador de tot el que fem. per, a partir d’aquest punt, prendre consciència que és un moviment dels i per als joves- i per tant, n’hem de ser responsables- i ser llevat dins la pasta del món obrer.

Com a Joventut Obrera Cristiana (JOC) és un repte fonamental fonamentar la nostra militància en l’estil de vida de Jesús. volem fer-ho amb la ferma convicció que és Déu Pare que treballa amb les nostres mans, amb Jesucrist de company de camí i amb la força de l’Esperit. I sense perdre de vista allò que ens identifica com a Moviment Especialitzat d’Acció Catòlica.

Que tot aquest treball nascut al XVI Consell Nacional no es quedi en aquest material, sinó que ens empenyi a fer experiència d’aquests objectius.

Rebem-lo doncs amb les mans obertes i planifiquem el curs perquè no ens passi de llarg. Donem sentit a les pautes que tenim a continuació posant i passant la nostra vida pels diferents objectius i mitjans.

Bon camí i bona feina!

 

Descarregate’l!

PLA DE CURS 2019-2021