Kit del responsable d’economia

ÍNDEX

1. LA COTITZACIÓ

2. L’ECONOMIA PERSONAL

3. FORMACIÓ

4. LA RESPONSABILITAT D’ECONOMIA

5. JOCS I DINÀMIQUES

6. MODELS, FITXES…

7. TESTIMONIS