COVID-19

En aquesta pàgina anirem penjant la diferent informació sobre la COVID-19 i restriccions implementades per la generalitat. Nosaltres com a moviment juvenil de lleure seguirem les directius que s’apliquin aquesta categoria.

Les diferents restriccions que s’apliquin a Catalunya s’actualitzaran en la pàgina oficial del GENCAT: https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/

També us adjuntem un material preparat per tal de tenir diverses activitats a fer durant el confinament, ja que en l’actualitat els grups de lleure no es poden reunir. Igualment motivem els iniciadors (una vegada es torni a permetre el lleure juvenil) que en cas que el seu grup sigui menor de 6 a fer activitats presencials, sempre respectant l’ús de mascareta, netejant els espais i la distància de seguretat (1,5).

Recomanem fer les formacions o treballs més densos en els grups base de RdVO i deixar els moments federals i nacionals com a moments més lúdics. Intenteu motivar espais d’oci on els xavals o militants es puguin conèixer sense  fer “ el treball de…” .Aquest document està orientat a guiar al RFIE i al RF per tal de fer activitats durant la pandèmia de COVID-19. L’objectiu d’aquesta proposta és facilitar trobades i activitats dinàmiques als grups. 

Aquest document està orientat a guiar al RFIE i al RF per tal de fer activitats durant la pandèmia de COVID-19. L’objectiu d’aquesta proposta és facilitar trobades i activitats dinàmiques als grups.