PREGÀRIA (Compartida a  l’ENIE 21/04/2012)- Bernat Oró La vida no cap en uns anys, ni en una ciutat, ni en una cançó. La vida no cap en una maleta, ni en uns dubtes, ni en una adreça manuscrita. La vida no cap en uns carrers, ni en uns amors, ni en uns versos. La vida…