Què m’ha donat la JOC?

Des de sempre havia pensat que aprendre, formar-te intel•lectualment, era per a mi quelcom necessari, imprescindible per a poder després tenir l’oportunitat de créixer i així poder arribar lluny: tenir una carrera universitària, poder accedir a una bona feina, fer tot allò que els meus pares no havien pogut fer,… És per això que des…